Společnosti Vimmo - Vogel Immobilien s. r. o. a Vimmo - Vogel Investment s.r.o., dodržují zásady ochrany osobních údajů v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR - NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) po celou dobu spolupráce a to především při zajištění realitních služeb pro své klienty.

Společnosti Vimmo - Vogel Immobilien s. r. o. a Vimmo - Vogel Investment s.r.o., v rámci navázání spolupráce budou osobní údaje shromažďovat, uchovávat a zpracovávat za účelem zajištění realitních služeb.

V případě odeslání svých osobních údajů prostřednictvím e-mailu, popř. prostřednictvím webového formuláře, jsou tyto údaje poskytovány pravdivě, přesně a dobrovolně a tento akt je brán jako souhlas se zpracováním údajů.

Klient má právo na přístup k informacím, právo na opravu údajů, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku. V případě využití např. práva na omezené zpracování však může dojít ke střetu zájmu a nemožnosti naplnění skutkové podstaty např. kupní smlouvy.

Vimmo - Vogel Immobilien s. r. o. a Vimmo - Vogel Investment s.r.o., prohlašují, že budou shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše stanoveného účelu a zpracovávat je pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Vimmo - Vogel Immobilien s. r. o. a Vimmo - Vogel Investment s.r.o., prohlašují, že budou osobní údaje zpracovávat strojově prostřednictvím počítačů a počítačových programů a v písemné podobě. Tento souhlas je svobodný a vědomý projev mé vůle, jehož obsahem je mé svolení se zpracováním osobních údajů.