VIMMO PENB

Průkaz Energetické Náročnosti Budovy

Energetický štítek neboli Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) je odborný dokument, jehož výstupem je vyhodnocení potřeby energie objektu za jednotku času. Je upraven zákonem 406/2000 Sb., ve znění zákona 318/2012 Sb., dále struktura jeho zpracování se řídí dle vyhlášky č. 78/2013 Sb. 

PENB je potřeba při prodeji nemovitosti, dále při jejím pronájmu a při větších změnách dokončené budovy (zásah do obálky budovy nad cca. 25% její celkové plochy nebo změna TZB). Platnost PENB je 10 let. Tato platnost je rovněž ukončena provedením změny stavby, pro kterou byl zpracován. Kontroly provádí Státní energetická inspekce, jejímž zřizovatelem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.

Zpracování PENB nabízíme jako součást služeb. PENB vyhotovíme na základě stavebních plánů a dalších podkladů. Zpracování PENB může být vedeno jako samostatný úkon.