VIMMO PRÁVNÍ SERVIS
Smlouvy, prohlášení vlastníka, dohody...

 • vypracování kupních, darovacích a jiných smluv
 • prohlášení vlastníka nemovitosti
 • vypracování návrhu na vklad práva do katatsru nemovitostí
 • pomoc se zřízením zástavních smluv, zákazu zcizení či zatížení nemovitosti apod.
 • vypracování daňového přiznání a zajištění převodů energií

Poradenství a zajištění smluv v oblasti:

 • bezpečného převodu vlastnických práv k nemovitosti
 • bezpečného převodu družstevního podílu a s ním spojených práv a poviností v družstvu
 • bezproblémového pronájmu nemovitostí
 • nákupu a prodeje nemovitostí zatíženými hypotečními úvěry, věcnými břemeny či exekucemi apod.
 • dědického a darovacího práva
 • problematiky nového občanského zákoníku
 • advokátní a notářská úschova či vázaný účet v bance