VIMMO PROHLÁŠENÍ VLASTNÍKA NEMOVITÉ VĚCI

Problematika převodu bytů do osobního vlastnictví

Jaké jsou výhody osobního vlastnictví?

Největší výhodou je vlastnictví jako takové, kdy jste jako majitel uvedeni v katastru nemovitostí a s tím jsou spojené i možnosti financování takového bytu a jakási volnost při rozhodování ohledně úprav, užívání bytu, ale i jeho pronajímání. Byt v družstevním vlastnictví je stále majetkem právnické osoby – družstva – a Vy jste „pouze“ členy družstva s právem užívání. Převody do osobního vlastnictví se však netýkají pouze družstev ale i podílového spoluvlastnictví.

Jaký je postup převodu bytů?

Jedná o velmi administrativně a časově náročnou činnost, snažíme se jednotlivým družstvům tento proces co nejvíce usnadnit. Především se jedná o sepsání prohlášení vlastníka nemovité věci, kdy dojde k jasnému vymezení jednotlivých bytových jednotek včetně příslušného podílového spoluvlastnictví na společných prostorech budovy, které se předloží katastrálnímu úřadu, následně je možné převést byty do osobního vlastnictví smlouvou o převodu bytů. Celý proces zahrnuje ještě mnoho dílčích činností včetně založení společenství vlastníků a s tím spojených administrativních úkonů jako např. zpracování domovního řádu, nastavení nových evidenčních listů a fungování domu včetně poradenství se zabezpečením nemovitosti a likvidace původního bytového družstva. Můžeme být však nápomocni i u úprav stávajících prohlášení vlastníka nemovité věci nebo při tvoření stanov společenství.

Proč zvolit naši společnost pro zpracování převodu bytů?

Naše společnost je jednou z menších firem na trhu s nemovitostmi, ale právě v této skutečnosti tkví, jak se domníváme, největší výhoda. Každému klientovi se můžeme věnovat s patřičným zaujetím a péčí, díky tomu jsme schopni navázat úzkou spolupráci a vyhovět všem potřebám našich klientů, kdy často dochází až k přátelským vazbám a zůstáváme s našimi zákazníky v kontaktu i po uskutečnění všech záměrů a formálních záležitostí po celé České republice. Můžeme Vám poskytnou, v případě zájmu, bezplatné podrobnější informace ohledně problematiky převodu bytů do osobního vlastnictví při osobním setkání. 

REFERENCE

Ročně pomůžeme našim klientům převést (vymezit) cca 600 bytových jednotek napříč celou Českou republikou.

Český Krumlov, Českobratrská, 4 bytové jednotky

České Budějovice, J. Opletala 25-27, 49 bytových jednotek

České Budějovice, J. Opletala 45-47, 49 bytových jednotek

České Budějovice, M. Horákové, 24 jednotek

Benešov u Prahy, Vlašimská 269, 2 jednotky

České Budějovice, Puklicova 24-28, 25 jednotek